Referat generalforsamling den 14. marts 2023
20. marts 2023
Referat af bestyrelsesmøde 30. maj 2023
30. maj 2023

Referat fra bestyrelsesmødet den 11.4.2023

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET DEN 11.4.2023

Dato:                  11. april

Tidspunkt:        kl. 19.00 – ca. 21.00

Sted:                  Palle, Brorsonsvej 28, Vodskov

Deltagere:           Karen Lisbeth, Henrik, Anders, Helle og Palle

Afbud :              Jane

 

 

Dagsorden.

 1. Valg af referent: Anders.
 2. Nyt fra formanden:
  Rengøringsaftale: Der er en større varslet stigning på rengøring, som vi havde en god dialog omkring.
  Systemet med papir ændres til et nyt system med vaskbare klude. Projektet er igangsat af Palle og Henrik i samarbejde med VKI.
 3. Årshjul: VKI aftale, og instruktøraftaler skal færdiggøres.
 4. Nyt fra kassereren: Ansøgning sendt til Aalborg kommune.
 5. Nyt fra udstyrsudvalg: Div. info gennemgået.
 6. Nyt fra instruktørudvalg: Der arbejdes på en ny løsning på et nyt Bikeprogram. Er udført og kører. Der skal laves en simpel instruktion til brugere. Er instruktører ”oplært” ?QRS/TELEGYM?
 7. Nyt fra sponsorudvalg: Henrik: Det arbejdes der på i øjeblikket.
 8. Aktiviteter: Fødselsdag i VKI?
 9. Eventuelt: Der monteres et skilt ved den lille dør direkte ind til Bikerummet, for at undgå gennemgang denne vej. Er udført.
  Henrik: Der arbejdes på en bedre/optimeret hjemmesideløsning.

Næste møde: Den 30.5.2023 kl. 19.00 ved Karen Lisbeth.