Bestyrelsesmøde den 2. juli 2013
2. juli 2013

Referat Konstituerende bestyrelsesmøde 20. juni 2013

 

Deltagere:

Palle Erik Hassing
Henrik Jørgensen
Heidi Nygaard
Pia Marie Knudsen
Martin Vogdrup Olesen
Anna Nysom
Karen Lisbeth Larsen
Laila Jensen

 

Referat:       Martin blev valgt som referent.

Palle bød velkommen, og gave en status på styregruppens arbejde til dato.

Bestyrelsen konstituerede sig med følgende struktur:

Formand: Palle Erik Hassing.

Næstformand: Henrik Jørgensen.

Kasserer: Heidi Nygaard.

Sekretær: Bestemmes ved hvert møde.

Der ud over blev der oprettet følgende udvalg (Primær person understreget):

Etablissementsudvalg: Henrik, Martin, Anna og Laila.

Økonomiudvalg: Palle og Heidi.

Sponsorudvalg: Karen Lisbeth og Pia Marie (og Henrik).

Instruktørudvalg: Anna, Pia Marie og Heidi.

Medieudvalg: Pia Marie og Anna (og Heidi).

Eksterne aktører udvalg: Palle.

 

Medier:

Der er oprettet en hjemmeside og en Facebook gruppe, hvor arbejdet med Vodskov Foreningsfitness vil blive delt med medlemmerne. På Facebook gruppen kan medlemmerne selv kommunikere og dele erfaringer/aktiviteter med hinanden. Referat fra bestyrelsesmøder vil blive lagt på hjemmesiden.

Logo:

Foreningsfitness er et beskyttet navn, hvor der er opstillet regler for dets anvendelse. Vodskov Foreningsfitness overholder disse regler udstukket fra DIF og DGI, og kan således anvende navnet ”Vodskov Foreningsfitness”. Der skal laves et logo jf. reglerne fra DIF og DGI. Logoet fremstilles med ”Vodskov” skrevet med skrå skrift og Foreningsfitness med blokbogstaver.

Kontingent:

Bestyrelsen bestemte, at indledningsvis betaler alle kontingent. Økonomiudvalget vil i samarbejde med Instruktørudvalget ved senere bestyrelsesmøde fremsætte forslag til en fremtidig kontingentstruktur og kontingentstørrelse.

Etikette:

Der skal udfærdiges et adfærds- og påklædningskodeks, som alle medlemmer skal gøres bekendt med ved start i Vodskov Foreningsfitness, og det skal ligeledes findes ophængt i centeret.

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til 2. juli klokken 19.30 i lokalerne på Følfodvej 20 alternativt hos Pia og Martin.

E.B.

Martin Vogdrup Olesen