Referat af bestyrelsesmøde 31.10.2023
31. oktober 2023
Referat af bestyrelsesmøde 26. januar 2024
26. februar 2024

Referat af bestyrelsesmøde den 5. december 2023

Referat

Dato: 5. december 2023

Tidspunkt: kl. 19.00 – ca. 21.00

Sted: Anders Jeppesen, Tusborgvej 36, Vodskov

Deltagere: Karen Lisbeth, Henrik, Anders og Palle

Afbud: Jane og Helle

1. Valg af referent: Mødearrangør – Anders.
2. Gennemgang af sidste referat.
3. Nyt fra formanden: Der har været en dialog med hallen vedr. tænd- og sluk på lys i fitness lokalet. Vi vil foreslå at der eventuelt kan installeres dette.
4. Årshjul: Følger til næste møde.
5. Nyt fra kassereren: Intet nyt.
6. Nyt fra udstyrsudvalget: Div. nyt udstyr og reparation af udstyr + møde med instruktører angående nye investeringer.
7. Nyt fra instruktørudvalget: Holdet puls og Styrke ændres, så dette kan bookes på samme måde som bodytoning, uden adgang til træningscentret for DKK 400 pr. halvsæson.
8. Nyt fra sponsorudvalget: Der arbejdes på dette.
9. Hjemmesiden: Er blevet væsentlig bedre, men der skal opdateres med nye billeder.
10. Aktiviteter: Bike til Open by Night i Vodskov/Jule bike og Nytårs Bike.
11. Eventuelt: Der er nu opsat brugervejledning til Bike systemet + ophængt 4 x skohorn.
12. Næste møde: Åbent Bestyrelsesmøde Den 26.1. 18.00 – 21.00 i Stillecafeen VKI Vodskov.
13. Generalforsamling: Afholdes tirsdag d. 19.3. kl. 19.00 i Stillecafeen VKI Vodskov.