Referat bestyrelsesmøde den 17. august 2023
17. august 2023
Referat af bestyrelsesmøde 31.10.2023
31. oktober 2023

Referat af bestyrelsesmøde 12. september 2023

Referat af bestyrelsesmøde 12. september 2023

Dato: 12. september 2023

Tidspunkt: kl. 19.00 – ca 21.00

Sted: Palle, Brorsonsvej 28, Vodskov

Deltagere: Karen Lisbeth, Henrik, Jane og Palle

Afbud : Helle og Anders

1. Valg af referent.

Palle blev valgt.

2. Nyt fra formanden.

Der har været nogle tilbagemeldinger angående nedtagning af sandsækken, men bestyrelsen holder fast i beslutningen om at den ikke skal være oppe.
Møde med ny bank angående flytning af vores konto og nyt hovedsponsorat. Palle arbejder videre med dette og der skal ligge en afklaring inden næste møde.
Siden starten i VKI har vi haft et ønske om flere m2. Dette kan ikke efterkommes lige nu, men vi holder kontakten med VKI ved lige så de ved vi er klar hvis en mulighed skulle vise sig og økonomien kan hænge sammen.

LOF har henvendt sig angående deres nye yogahold, hvor de gerne vil bruge vores redskaber. Palle arbejder videre med en løsning med afklaring i næste uge da dette også kunne hjælpe med pladsmanglen i depotet ved stemningssalen.
Det kniber generelt med at få løst opgaver, så det er vigtigt at bestyrelsens medlemmer går forrest og sørger for at få løst pålagte opgaver til de aftalte tider.

 

3. Årshjul

Ikke noget på programmet i september

Palle fik til opgave at revidere hjulet inden næste møde.

4. Nyt fra kassereren.

Kassereren var fraværende, men der 421 medlemmer pr dd og kontoen er pænt i plus.

5. Nyt fra udstyrsudvalget.

Der mangler nogle småting til både yoga og bodytoning som Henrik sørger for at få indkøbt inden næste møde.
Henrik har gennemgået vores materiel i depotet ved stemningssalen og der er nu klarhed over, hvilke hold, der bruger grejet. En dør i et af “burene” åbner ikke så godt. Henrik følger op inden næste møde.

Flere af de gamle maskiner begynder at trænge til udskiftning/opgradering. Henrik har investeringsplanen med til næste møde, hvor dette kan gennemgås nærmere.

Henrik har fået en forespørgsel fra et medlem angående tungere håndvægte. Dette kommer ikke til at ske, både pga reglerne for foreningsfitness og da vi grundlæggende er et center for “hr og fru Danmark” træning ikke ønsker tungere håndvægte.

Der er en spinningcykel, der er defekt. Henrik får set på den og sørger for rep.
På de nye cardiomaskiner er der forskellige muligheder ved scanning af QR-koder, men vi kender desværre ikke brugen godt nok. Henrik kontakter leverandør for afholdelse af møde, hvor instruktørerne kan få undervisning i brugen af disse.
Efter squat tårnet er blevet vendt, så der ikke er spejle foran, er der kommet en del klager. Sammen med gennemgangen af investeringsplanen tages beslutning om, om det skal vendes tilbage eller at spejlene flyttes.
Der er stadig ikke blevet lavet vejledning/piktogrammer til programmet i spinning. Dette skal Anders have lavet inden efterårsferien.

6. Nyt fra instruktørudvalget.

Bobytoningsholdet er med 20 personer fuldt booket og tilmelding til holdet lukkes derfor. Det er derfor kun muligt at komme på holdet, hvis der tegnes fuld medlemskab.
Der har været afholdt instruktørmøde uden den store tilslutning, men de daglige opgaver bliver løst.
Der arbejdes med flere forskellige nye tiltag, bl.a. mere synligt tøj, faste instruktørtider mm.
Bestyrelsen besluttede at tildele alle frivillige tøjpenge på 1.000,- kr. Efter indkøb skal faktura sendes til kassereren.
Instruktørerne har besluttet, at vi ikke deltager i TryDay næste år. Hvis vi vil holde åbent hus finder vi selv på noget.
Der er 3 personer, der har henvendt sig, der ønsker at blive instruktør. Karen Lisbeth sørger for at de får kontrakt, nøgle, mm.

7. Nyt fra sponsorudvalget.

Ny hovedsponsor er næsten på plads og Henrik/Palle skal have kontaktet tidligere sponsorer inden efterårsferien for afklaring af, om de ønsker at fortsætte. Efter ferien pilles skiltene ned.

8. Hjemmesiden

Der mangler stadig meget arbejde og Jane og Henrik holder møde med Sikem i næste uge for at få rettet til, så den bliver mere logisk og nemmere at bruge fremadrettet.

9. Aktiviteter.

10 års fødselsdag, den 1. oktober 2023 skal fejres i hele uge 40 (2. – 8. oktober). Dette gøres ved at der serveres kagemand i centret og efter alle hold (spinning, bodytoning, puls/styrke, yoga og seniorhold)
Palle laver mail angående dette og sender ud til medlemmerne i næste uge og kontakter Vodskov Avis for at høre om de vil lave en artikel om begivenheden.

10. Eventuelt

Der har været nogle henvendelser om personer, der er larmende og “fylder” meget i centret når de træner. Palle tager kontakt til dem og forklarer situationen.

11. Næste møde

Den 31. oktober kl. 19.00 ved Jane på Havstokken.