Bestyrelsesmøde 16. september
16. september 2013
Bestyrelsesmøde den 11. marts 2014.
11. marts 2014

Bestyrelsesmøde den 24. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde  d. 24. oktober 2013

Deltagere: Heidi, Karen Lisbeth, Pia, Laila, Martin, Palle og Henrik

Afbud: Ingen

Referent: Henrik

Referat.

 1. Valg af referent.  Henrik
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt
 3. Nyt fra formanden. Palle skal til møde i hallen, angående tid til hold. Vi indrykker en annonce i Vodskov Avisen ca. 8 gange om året, sammen med de andre foreninger. Rengøring går godt, Laila har den daglige kontakt og Henrik står for indkøb her til.
 4. Nyt fra økonomiudvalg. Heidi arbejder med de sidste test på Conventus. Hun får hjælp af et medlem (Sanne Fremler) der arbejder med det til dagligt, så vi håber, snart vi er helt med. Vi har dagsdato 211 medlemmer.
 5. Nyt fra maskine- og lokaleudvalg. Martin køber div. Ting til centret (vippebræt, hjul med håndtag og andet vi mangler). Instruktørerne holder møde mandag den 28/10, her efter giver de Martin besked, om der er noget de mangler.
 6. Nyt fra Instruktørudvalg. Instruktørerne holder møde mandag den 28/10 om hvordan vi laver individuelle programmer osv. Dem med 3 måneders abonnement skal først igennem. Heidi sender en mail, til dem der ikke har fået intro kursus endnu.
 7. Nyt fra Sponsorudvalg. Karen Lisbeth og Henrik arbejder videre med udkast, det skal være færdig senest 10/11 2013, så vi kan komme i gang.
 8. Indkomne forslag. Ingen.
 9. Aktiviteter. Julefrokost den 6/10 for instruktører og bestyrelse. Line og Rasmus har opgaven.
 10. Eventuelt. Palle undersøger hvordan reglerne er ang. Doping og hvordan vi skal forholde os til dem. Vi holder møde for alle medlemmerne den 28/11 fra 19.30 til 21.00, så medlemmerne kan give deres meninger til kende ris/ros, og andet. Vi byder på kaffe og vand. Centret er lukket fra 19.00 til 21.00. Heidi infomere her om på kalenderen. Henrik tager kontakt til cykelklubben ang. Spinning.
 11. Næste møde. Den 3/12 kl. 19.00 hos Pia og Martin.