Bestyrelsesmøde den 30. marts 2017
30. marts 2017
Referat af bestyrelsesmøde 17. august
17. august 2017

Bestyrelsesmøde 31. maj 2017

Bestyrelsesmøde 31. maj 2017

Dato:                    31. Maj 2017

Tidspunkt:            kl. 19.30 – 21.30

Sted:                    Vodskov Hallen

Deltagere:            Henrik Jørgensen (HJ). Maj-Britt Serbian (MS) Allan Revsbech (AR) Jane Damkjær (JD) Trine Thomsen (TT)

Afbud:                  Palle Erik Hassing (PH), Karen Lisbeth (KL)

Instruktører:         Tim Kjeldgaard, Allan Lydholm. Helle Nikolajsen,  Birgitte Røgilds Lund

Dagsorden.

1. Valg af referent.

1.1 AR blev valgt til referent

2. Nyt fra formanden.

2.1 Der arbejdes på solfilm på ruderne, på den udvendige side. Der arbejdes på en økonomisk løsning måske en deling af økonomien med hallen.

3. Nyt fra kassereren.

3.1 Aktivitets tilskud fra Aalborg kommune er gået ind på kontoen.

3.2 Der er overskud på kontoen.

4. Nyt fra udstyrsudvalg.

4.1 Instruktør Tim, har ønsker om nogle forskellige små anskaffelser. Det er bestilt ved HJ

4.2 Der er ønske om en lille ribbe med 2-3 trin fastgjort på væg. HJ ser hvad der kan fås. DO

4.3 Der er et stort ønske om en trappe maskine. HJ har bestilt

4.4 AR undersøger om der skal laves nye plader. AR har aben.

4.5 HJ oplyser at Holtet har en cykelbiograf, den vi er velkommen til at komme ud og prøve.
AR har teten.  Holtet har en vi kan se i anvendelse.  Pris ca.  1.200 licens om måneden.

4.6 AR vil gerne have en Deltabar. HJ Bestiller

4.7 Loftvifter i loftet. Der arbejdes med en installation der fungerer med timer.
Der skal en Elektriker til installation.

 

5. Nyt fra instruktørudvalg.

5.1 Helle har overtaget holdet med yoga, mens Birgitte er under genoptræning

5.2 Helle foreslog at der var flere instruktører der delte nogle samme hold., når der blev oprettet flere typer hold. Alle enige i dette.

5.3 Helle foreslog at få flere afsted på yoga kursus.

5.4 Helle foreslog at Helle og Birgitte kunne køre to slags yoga hold, samt de kunne vikariere for hinanden.

5.5 Der søges efter flere hold instruktører.  Mulige holdtyper er Step, Aerobics, Core, Body pump. Der søges internt på conventus efter instruktører, evt. i avis. Min 2 instruktører såfremt der oprettes et hold.

5.6 HJ mente stadig at der kunne oprettes hold for helt unge 14 – 15 med faste tider. Men der mangler instruktører til dette.  Varighed 1 time 2 gange om ugen.

5.7 Tim prøver et hold for unge. Mht at forbedre øvelser.

   

6. Nyt fra sponsorudvalg.

6.1 Ingen bem.

 

7. Aktiviteter

7.1 Åbent hus efter sommerferien.

 

8. Eventuelt

 

8.1 Der har været problemer med at der er nogen der lukke andre ind.  Der er 2 personer der er blevet taget i at blive lukket ind. De bliver udmeldt og karantæne i 1 år.

8.2 Der informeres evt. via conventus at man bliver udelukket, såfremt at man lukker andre ind uden brik.

8.3 Musikanlægget, der skal der ikke ændres på. Ved normalt drift er det lav styrke og samme kanal Dette indskærpes over instruktørerne. At der er således det er.

8.4 Lys i loftet er svært at tænde og slukke. HJ det bliver lavet med almindelige kontakter.

8.5 Der er problem med at der ikke bliver brugt håndklæde og bliver afspittet efter brug. Der var stemning for at skærpe tonen over for dette. Medlemmer skal gå hjem og hente håndklæde før de må træne i centeret igen. Dette indformeres også ud via conventus.

 

9. Næste møde.

9.1 Torsdag 17 AUG. Kl. 19.00 Ved Henrik