Bestyrelsesmøde 31. maj 2017
31. maj 2017
Referat af bestyrelsesmøde 4. oktober 2017
4. oktober 2017

Referat af bestyrelsesmøde 17. august

Referat af bestyrelsesmøde 17. august

Referat fra bestyrelsmøde

Dato:                          17. august 2017

Tidspunkt:               kl. 19.00 – 21.30

Sted:                           Henrik, Skovstjernevej 16, Vodskov

Deltagere:                  Karen Lisbeth, Henrik, Jane, Allan, Maj-Britt og Palle

Afbud :                      Trine , Jane

Dagsorden.

  1. Valg af referent.

Henrik

  1. Nyt fra formanden.

Gavekort til damefrokost 9/9 2017.  Orientering fra formanden.

  1. Nyt fra kassereren.

Økonomi forsat stabil. Ca. 320 medlemmer.

  1. Nyt fra udstyrsudvalg.

Der er blevet indkøbt en cykelbiograf til spinningslokalet. Ene af gode tilbage meldinger på dette. Spinningstemaet er ved at undersøge med pulssystem.

  1. Nyt fra instruktørudvalg.

Der efterspørges flere instruktører, samt stor efterspørgsel på instruktørtider efter kl. 16.00.

Spinnings tider for efteråret: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag.

  1. Nyt fra sponsorudvalg.

Intet

  1. Aktiviteter.

Åbent hus den 5/9 kl. 18.30 – 20.30 Palle indrykker annonce i avisen.

  1. Eventuelt.

Intet.

 

  1. Næste møde.

Afholdes ved Allan 4/10 kl. 19.00