Bestyrelsesmøde den 11. juni 2015
11. juni 2015
Referat af bestyrelsesmøde 17. september 2015
17. september 2015

Bestyrelsesmøde den 11. august 2015

Dato: 11. august 2015

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.30

Sted: Laila, Nellikevej 4, Vodskov

Deltagere: Trine, Rikke, Laila, Henrik, Jane og Palle

Afbud : Karen-Lisbeth

Dagsorden

1. Valg af referent.
Palle blev valgt

2. Nyt fra formanden.
Aftale med VKI er nu på plads og kører indtil videre resten af 2015, hvorefter den revurderes. Vi har selv ansat rengøringshjælp for at holde udgifterne nede det 1. år i centret.
Mht. tider i multisalen og spejlsalen er det vigtigt at vi har ønsker på plads i god tid inden fordeling næste år i juni.
Der er været mange problemer med “gratister” og manglende nøglebrikker. Der er fra flere sider fremkommet de samme navne og enkelte vil allerede nu få karantæne. Desuden sættes der videoovervågning op igen så vi kan se, hvem det er der snyder.
Hvis der er personer i centret der ikke er medlem af foreningen vil gentagelsestilfælde fremover risikere at blive politianmeldt da indgang uden medlemskab er en overtrædelse af straffeloven.
Vi skal have VKI til at sørge for at vi får adgang til deres system så vi kan se direkte i Conventus, hvem der er i centret på alle tidspunkter. Palle kontakter VKI.
Vi har fået en ny medlemskoordinator – Jane – der tidligere har arbejdet med Conventus. Jane sender mail til nye medlemmer om, hvornår deres nøglebrik er klar til afhentning. Som udgangspunkt laver hun brikker en gang om ugen.

3. Nyt fra kassereren.
Der er plus på kontoen og medlemstallet er 280.
Muligheden for betaling med MasterCard afmeldes da der er store gebyrer ved at bruge det og der går lang tid fra betaling til pengene er på vor konto – op til 5 uger…..

4. Nyt fra udstyrsudvalg.
Deltager i næste instruktørmøde og får ønsker fra disse med inden der bestilles nye redskaber senere på året.
Vi mangler et skab til diverse grejer. Vi håber på at få lov at sætte et op ved siden af skabe ved multihus. Palle kontaker VKI angående dette.

5. Nyt fra instruktørudvalg.
Ny instruktør skal på crossGym40 uddannelse og starter senere hold op i dette.
Laila holder en pause fra udvalget så det er Rikke og Gitte Z., der deler ansvaret indtil Laila er tilbage.
Vi er blevet kontaktet af flere medlemmer, der ønsker at være instruktør. I øjeblikket er der nok til træningsdelen, men vi skal arbejde hårdt for at få nogle hold i gang.
Der laves brugerundersøgelse i forbindelse med åbent hus for at finde ud af, hvilke hold, der efterspørges.

6. Nyt fra sponsorudvalg.
Skiltene hænges op i centret i den nærmeste fremtid. Henrik kontakter Nordjyske Bank for at afklare, hvordan deres nye skilte skal se ud.

7. Bogen.
Denne ophører fra d.d. da de fleste kommentarer handler om “fnidder”. De konstruktive kommentarer og ideer til nyt grej osv. skal fremover sendes til formand@vodskov-foreningsfitness.dk og vil så blive behandlet på næstkommende bestyrelsesmøde.

8. Aktiviteter
Der afholdes ide/kritik – møde i løbet af 4. kvartal, hvor medlemmerne har mulighed for at komme i direkte kontakt med bestyrelsen og instruktører.
Vi vil afholde 3 åbent hus arrangementer i løbet af september og 3 i løbet af januar. Det bliver instruktørudvalget, der styrer og planlægger disse.
Vi melder ind på forskellige arbejdsopgaver til halfesten for at tjene lidt ekstra til klubkassen. Når vi ved, hvilke opgaver vi skal løse skal vi have fundet medlemmer, der vil udføre opgaverne.

9. Eventuelt.
Ordensreglementet skal gennemgås og evt. tilrettes.
Den 8. september kl.19.00 i vore lokaler afholdes der netværksmøde med de tilmeldte centrer og DGI-konsulent Anders Krogh. Henrik sørger for at bestille kaffe mm. ved Jonna.
Når der sendes mails, der ønskes respons på, skal disse sendes fra ens egen mail – ikke Conventus –
Så der kan svare til alle..
Der arbejdes på at lave en samarbejdsaftale med endnu en institution i bakkerne så dens brugere for mulighed for at komme til at træne.
Palle kontakter VKI da der ikke har været gjort ordentligt rent i reolerne efter håndværkerne.

10. Næste møde.
Torsdag, den 17. september 2015 kl. 19.00 ved Palle, Brorsonsvej 28.