Bestyrelsesmøde den 11. august 2015
11. august 2015
Bestyrelsesmøde 3. november 2015
3. november 2015

Referat af bestyrelsesmøde 17. september 2015

Inviteret: Karen Lisbeth, Laila, Trine, Rikke, Henrik, Palle, Jane, Lasse.

Afbud: Laila og Lasse.
NB! Jane er ikke et formelt bestyrelsesmedlem men deltager på møderne som medlemskoordinator.

Referent: Rikke

Formand:

 • Et medlem har fået 2 års karantæne for at lukke andre ikke-medlemmer ind i centeret uden nøglebrik. Vi diskuterer vores ordensreglement og der er enighed om, at vi fastholder beslutningen. Selv engangsforeteelser, vil vi ikke acceptere.
 • Der er installeret videoovervågning i centeret.
 • Haltider: Vi skal, i god tid, have styr på hvilke tider vi kan have i hallen – mhbp hold. Det er et dilemma hvorledes vi kan hyre en instruktør uden haltid. Dette arbejdes der videre med.

 

Kasserer:

 • Der er plus på kontoen 
 • Mastercard aftalen afsluttes definitivt. Det skal rettes på hjemmesiden.
 • Medlemstal pt.:
  • 6 mdr.s abonnement: 188 medlemmer
  • 9 mdr.s abonnement: 99 medlemmer
  • 12 mdr.s abonnement: 11 medlemmer.

 

Udstyrsudvalg:

 •  Weekenden 6.-8. november er spinningcyklerne udlånt til Fitness Ø.
 • Beslutning: Indkøb af udstyr :
  • – Et løbebånd mere
  • – En leg extensions maskine
  • – En OL stang (20kg stang)
  • – Et “multitårn”
 •  Henrik indhenter ligeledes tilbud/mere information om pulssystem til spinning.
 •  Beslutning: Der skal sættes afskærmning for vinduerne ind mod centeret. Vinduerne skal “frostes”. Henrik undersøger hvordan.

 

Instruktørudvalg:

 •  Afholdt fint møde med instruktører. Pt. er der 8 instruktører.
 •  Vi er enige om, at de fungerende instruktører gør et super godt stykke arbejde! Stor ros til jer! 
 •  Instruktørerne er opfordret til at lave “happenings” i centeret – det kan være konkurrencer, specifikke øvelser, ekstra højt musik i en time osv. Vi er enige om, at det er ok at lave disse happenings i centeret blot der informeres om det inden og evt. skiltes med det på dagen.
 •  Det er en god idé, at lave nogle introaftner når vi får det nye tårn. Vi ønsker at tilgodese alle medlemmer så vidt muligt.
 •  Kontrakterne redigeres på mødet næste gang. Punktet om “gratis kæreste/kone” udgår.
 •  Spørgeskema har vist stor interesse for yoga. Vi er udfordret på at finde en yogainstruktør. Rikke tager kontakt til ny instruktør Michell vedr. hvilke hold hun kan tilbyde.
 •  Rikke undersøger hvilke inspirationskurser der kan være for spinning instruktørerne.

 

Sponsorudvalg:

 •  Det halter med at få hængt sponsorskiltene op – det gøres inden den 1. oktober.

 

Aktiviteter:

 •  Åbent hus – Rikke, Jane og Gitte koordinerer hvornår dette skal foregå.
 •  Halfest – foreningen tildeles nogle penge af Vodskovs venner, hvis vi påtager os arbejdsopgaver ifbm halfesten. Der er flere der har tilmeldt sig – der mangler to.

 

Evt:

 •  Onsdag d. 21/10 kl. 19.30 afholder vi medlemsmøde. Her kan alle medlemmer komme og stille spørgsmål til bestyrelsen og instruktørerne. Det er ikke et valg! Afholdes i det gamle cafeteria. Invitation udsendes separat.
 •  Vi snakker om, om den sædvanlige julefrokost og sommerfest for bestyrelse og alle instruktører skal fortsætte. Vi kunne godt tænke os at gøre noget andet – fx et arrangement ala teambuilding med fest bagefter. Dette arbejder vi videre med. Vi beslutter dog at julefrokosten bibeholdes i år. 
 •  Der har været netværksmøde med de andre foreningsfitnesscentre i området. Bred enighed om at det giver god sparring. Vi vil foreslå at vi kan koordinere fx
 • instruktøruddannelserne. Pt. er der først hold i det nye år. Hvis vi var flere, fra flere foreninger, der skulle på uddannelse, kunne dette måske arrangeres.
 •  Jane har været på kursus i Cenventus hvilket gav god mening og flere ting er afklaret og gjort nemmere. Vi arbejder på at kunne redigere i hjemmesiden.
 •  Der sættes billeder op af bestyrelse og instruktører inde i centeret.
 •  Nyt møde 3/11.

/Rikke