Bestyrelsesmøde den 23. september 2014
23. september 2014
Bestyrelsesmøde den 27. november
27. november 2014

Bestyrelsesmøde den 28. oktober

Dato: 28. oktober 2014

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00

Sted: Karen Lisbeth, Møgelbjergvej 36, Vodskov

Deltagere: Heidi, Karen Lisbeth, Vivian, Laila, Trine, Henrik og Palle

Afbud : Ingen

1. Valg af referent.
Trine blev valgt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt uden kommentarer.

3. Nyt fra formanden.
Der er intet nyt vedr. lejeaftalen med hallen. Vi har 6 måneders opsigelse på de nuværende lokaler. Hallen forventes færdig sommeren 2015, men vi satser på at få en endelig dato inden jul, så vi kan få opsagt lokalerne rettidigt.

4. Nyt fra økonomiudvalg.
Resultatet pr. dags dato er gennemgået og sammenholdt med budgettet. Med de nye indkøb af maskiner er vi lidt bagud i forhold til det budgetterede resultat, men tallene er tilfredsstillende.

Status er ca. 280 medlemmer.

Vi arbejder på at få åbnet op for betaling vis PBS samt Mobile Pay. Vi har desuden drøftet muligheden for månedsvis betaling, men har besluttet at det ikke indføres på nuværende tidspunkt.

 5. Nyt fra udstyrsudvalg.
De nyindkøbte maskiner er på plads i centret, og selvom pladsen er lidt trang, fungerer det fint. Der mangler puder på rygmaskinerne, Henrik kontakter leverandøren. Der er pt. Ikke planer om yderligere nyanskaffelser.

6. Nyt fra instruktørudvalg.
Instruktørerne er blevet bedre til at få lagt tider på hjemmesiden, men der er stadig nogle få der halter lidt bagefter.

Vi har snart brug for flere instruktører, og vi skal blive bedre til at planlægge lidt længere frem i tiden mht. holdtræning, da der skal bookes lokaler i god tid.

Vi har talt om at lade medlemmerne komme med forslag til holdtræning, som vi så vil forsøge at efterkomme. Heidi og Laila får lavet et opslag, der skal hænges på opslagstavlen samt lægges på hjemmesiden og Facebook. Der skal desuden laves et opslag hvor vi opfordrer medlemmer til at tage en instruktøruddannelse.

7. Nyt fra sponsorudvalg.
Der er ingen nye sponsorer siden sidste bestyrelsesmøde.

Der arbejdes stadig på at få legater, særligt til en vandkøler.

8. Bogen.
Bogen er gennemgået og nye ønsker er taget til efterretning.

9. Aktiviteter.
Der afholdes julefrokost for bestyrelse og instruktører d. 1. november.

Vi har diskuteret muligheden for at afholde forskellige events for medlemmerne, eksempelvis foredrag. Henrik undersøger nærmere.

Det er planen at afholde flere åbent hus arrangementer, hvor folk kan komme forbi os se træningscentret i håb om at få flere medlemmer. Muligheden for prøvetimer med tilstedeværelse af en instruktør blev desuden diskuteret. Heidi og Laila finder i første omgang nogle datoer i januar 2015. Der vil primært være prøvetimer i januar, men også lidt løbende i året

Det er besluttet at tilbyde salg af gavekort til træning op til jul.

10. Eventuelt.
Det er blevet foreslået at annoncere for VFF for de ældste elever på skolen samt på de nærmeste ungdomsuddannelser.

Vi figurerer ikke på hjemmesiden www.vodskov.net – Palle følger op.

Vi skal bruge Conventus noget mere bl.a. til udsendelse af nyhedsmails fx når der opstartes nye hold. Vi skal også have lavet nogle mere opsigtsvækkende opslag til opslagstavlen, når der er nyheder.

Der arbejdes på en aftale med cykelklubben i vinterhalvåret.

Det er blevet diskuteret om vi skal have noget på hallens hjemmeside vedr. VFF. Vi er enige om, at der i første omgang blot skal henvises til vores egen hjemmeside.

11. Næste møde.
Næste møde blev aftalt til den 27. november ved Henrik, Skovstjernevej 16.