Referat fra bestyrelsesmødet den 11.4.2023
11. april 2023
Referat bestyrelsesmøde den 17. august 2023
17. august 2023

Referat af bestyrelsesmøde 30. maj 2023

Referat

Dato:   30. maj 2023

Tidspunkt: kl. 19.00 – ca 21.00

Sted: Karen-Lisbeth, Møgelbjergvej 36 , Vodskov

Deltagere: Karen Lisbeth, Henrik, Jane, Anders, Helle og Palle

Afbud :

 

Dagsorden.

 1. Valg af referent.
  Karen Lisbeth er referent.
  Der aftales, at det fremover bliver “ mødeholder” der også har tjansen som referent.

 2. Nyt fra formanden
  Rengøringsaftale
  Rengøringsaftalen er faldet på plads. Nyt tiltag med klude. VKI er ansvarlig for rengøring  og rengøringsartikler.
  Timefordeling er overstået.  Eneste ændring i forhold til denne sæson er : Yoga flytter til onsdag 19.30 – 21.00 i stemnings sal.
  Vi er blevet tilbudt at deltage i Try out ( et projekt der sætter fokus på unges deltagelse i idrætsaktiviteter) KL kontakter instruktørerne for at høre om de vil deltage .

 3. Årshjul
  Intet til dette punkt.

 4. Nyt fra kassereren
  Økonomien ser god ud. Medlemstallet 419.

 5. Nyt fra udstyrsudvalg 
  Der er gjort klar til selv spinning. Brugsanvisningen følger.

 6. Nyt fra instruktørudvalg
  Vi satser på, at Louise kan komme på instruktørkursus til efteråret.
  Instruktørerne tilbydes trøje med tekst ,  der tydeligt viser at de er instruktører, som gerne vil hjælpe
  Bænkpressen er skæv. Henrik og Allan har talt med hinanden . Bænkpressen skal justeres.
  Ingen nøgleudlevering i uge 30 , 31 og 32.

 7.  Nyt fra sponsorudvalg
  Intet at bemærke.

 8. Aktiviteter
  10 års fødselsdag 1.10 –  DET  skal markeres. Evt med gratis foredrag for medlemmer. Henrik kontakter  
  DGI

 9. Eventuelt
  Intet at bemærke

 10.  Næste møde
  Åbent bestyrelsesmøde 17.8  18.30 – 20.30
  Fokus på hjemmesiden / bookingsystemet.
  KL kontakter instruktørerne for at høre, om de har punkter til mødet.