Referat af bestyrelsesmøde 20. oktober 2020
22. oktober 2020
referat af bestyrelsesmøde 17.08.21
17. august 2021

Referat af bestyrelsesmøde VFF 19.11.2020

Referat af bestyrelsesmøde VFF 19.11.2020

Dato:                                                       19.11.2020

Tidspunkt:            kl. 19.00 – ca 21.00

Sted:                                                        Helle Balle, Vodskov

Deltagere:                Palle Erik Hassing (PH).           Formand
Henrik Jørgensen (HJ).             Næstformand
Karen Lisbeth (KL)                    Sponsor ansvarlig
Maj-Britt Serbian (MS)             Instruktør ansvarlig
Jane Damkjær (JD)                    Medlems support
Allan Revsbech (AR) Ref.         Spinning ansvarlig
Helle Balle (HB)                         Kasser

Afbud:                       Maj-Britt SErian

 

Dagsorden.

1. Valg af referent.
            a. AR valgt til referent.

2. Nyt fra formanden
            a. Ingen bem.

3. Årshjul
a. 
Nov.

i.  Opfølgning på sponsor kontrakter. KL
ii. Optælling af timer. HL

            b. Dec:

i. Intet.

 

4. Nyt fra kassereren.

            a. Der er stadig positive tal på bogen.
            b. Der er ca. 368 medlemmer p.t. det er en minde fald (JD)

 

5. Nyt fra udstyrsudvalg.

            a. Der er monteret plexiglas mellem de 2 løbebånd.
            b. Der forsøges, med et større antal spinning cykler. 7 eller 8 stk.
            c. Der er problemer med Exor live. Program opdateringer, så det virker.
            d. Der er kommet nye puder på rygmaskine.

 

6. Nyt fra instruktørudvalg

            a. Der er følgende instruktører i fitnesscenteret.

                        i. Michael P.
                        ii. Michael B.
                        iii. Helle L
                        iv. Jeanne
                        v. Mark.
                        vi. Katrine.
                        vii. Bruno
                        viii. Gitte

            b. Spinning instruktører

                        i. Casper
                        ii. Jan L
                        iii. Jens.
                        iv. Line
                        v. Allan R.
                        vi. Christin Barsel.
                        vii. Betina. ( Pause for Bodytoning)

            c. Kommende Yoga

                        i. Jette K. (Under udannelse)

            d. Bodytoning:

                        i. Betina.

 

7. Nyt fra sponsorudvalg.

            a. Der var gennemgang af sponsorer. KL og HL følger op på. der arbejdes på at få en og samme faktura dato for alle sponsorer.

 

8. Aktiviteter.

            a. Der er Fitness TRY DAY d. 10.01.2021 Fra 13 – 16. Forbehold for COVID-19

 

9. Eventuelt.

            a. Der var forespørgsel om VFF vil anprise en virksomhed, via VFF mail kontakter.
                VFF forbeholder sig mail til medlemmer, til udelukkende at dreje sig om VFF beskeder.
                Men Opslagstavlen må gerne anvendes til at opslå, tilbud til medlemmer af VFF.

 

10. Næste møde.

            a. Næste møde er onsdag d. 07 jan. Kl 19.00 hos Allan.